Normativa dels cursos de l'Escola Fil

Normativa d'inscripcions 

Per formalitzar les inscripcions us demanem que llegiu i accepteu la normativa següent:

  • Es considerarà la plaça reservada i ocupada quan hagis fet la inscripció i el pagament del curs a través de la passarel·la de pagament del nostre web. Pots fer la inscripció i pagament fins a 2 dies abans del seu inici. Les places són limitades i s’adjudiquen per ordre d’inscripció i pagament.

  • En el cas de voler fer el pagament del curs per transferència bancària, posa't en contacte amb nosaltres en aquest correu: escolafil@filalagulla.org

  • Totes les persones inscrites rebreu un mail de confirmació així com altra informació necessària per al desenvolupament de l’activitat.

Devolucions

Tindràs dret a què et retornem els diners abans de l’inici del curs, sempre que ens informis per escrit enviant un correu a escolafil@filalagulla.org, amb les dades d’inscripció al curs i el número de compte corrent en el qual s’haurà de fer la devolució, en els casos següents:

  1. Si aviseu 20 dies naturals abans de l’inici del curs, se us retornarà l’import abonat restant el 10% en concepte de despeses administratives i de gestió.

  2. Us retornarem la quantitat íntegra de l’import abonat en qualsevol cas si la cancel·lació es deu a:

  • Raons mèdiques que t’impedeixin realitzar la formació i personal sanitari proporciona la certificació.

  • Causes mèdiques extremes d’algun familiar de primer grau o persona molt propera i personal sanitari proporciona la certificació.

  • Obligacions civils imposades per les autoritats (deure de caràcter públic, ex. judici, obligació d’estar en una mesa electoral) després de la data de realització de la inscripció o matriculació.

  • Mort d’una persona familiar o persona molt propera.

  • Alguna altra raó que per a tu sigui de vital importància i creguis que hem de considerar.

Excepció:  En el cas dels tallers, càpsules i monogràfics d’una durada inferior a 5 hores, no es farà cap devolució.

Els cursos de vàries sessions són una unitat pedagògica i estan pensats com a tal, això comporta l’assistència a totes les sessions i el pagament íntegre d’aquestes. No obstant això, en algunes formacions oferim la possibilitat de fer el pagament de forma fraccionada per facilitar-te el seu abonament. 

Un cop iniciat el curs, no podrem fer-te cap devolució i en cas que no assisteixis a algun dels dies de formació, no et podrem retornar l’import del pagament abonat.  

Les devolucions les farem dins dels 20-30 dies naturals següents a la recepció de la teva notificació de cancel·lació.

No es faran devolucions de l’import abonat per cancel·lacions fetes amb 20 dies o menys abans de l’inici de la formació, quan la formació hagi començat o després d’haver finalitzat. 


Obtenció de certificats 

Per a l’obtenció del diploma d’aquesta formació s’haurà d’haver assistit a un 90% de les hores lectives del curs. 

Podreu demanar un certificat conforme esteu realitzant el curs en qualsevol moment si ho necessiteu escrivint al correu electrònic: escolafil@filalagulla.org

Cancel·lacions

Fil a l’agulla podria posposar o cancel·lar la formació si no hi ha suficients persones inscrites o per causes de força major. En aquest cas, us retornaríem l’import abonat.

Moltes gràcies per l’interès i la participació en els nostres cursos.