Les inscripcions estan tancades

NOU!

Curs d'Eines per cohabitar la comunitat que volem 

Recursos pràctics per a la convivència

1a edició | Presencial

Formació adreçada a persones que conviuen, estan en fase de promoció d’un cohabitatge o tenen interès a viure en comunitat Odoo • Imatge amb peu de foto

DATA LÍMIT PER A INSCRIURE'S AL CURS COMPLET: 31 DE DESEMBRE

Informació pràctica


Calendari

14 de gener, 25 de febrer, 25 de març, 15 d’abril i 20 de maig del 2023. La sessió per treballar casos serà el 9 de juny


Horaris

Dissabte de 10 a 14 h i de 15.30 a 17.30 h.

La sessió per a treballar casos: divendres de 17 a 20 h.

Estructura del curs

Curs de 5 mòduls teòrico-pràctics de 6 hores cadascun i una sessió de 3 hores per treballar casos. La modalitat de mòduls no inclou la sessió de 3 hores d’assessorament i suport a casos.   

Es pot fer la formació completa o assistir per mòduls.

Idioma

Català

Lloc

Local de Fil a l’agulla, Carrer de Sants 10. Espai amb accessibilitat.

Preu i opcions de pagament

420,00€ el curs sencer i 84,00 € per mòdul. 

Es podrà fer el pagament del curs complet en un import únic. El pagament del curs sencer inclou la sessió per treballar casos. 


Presentació del curs

Els cohabitatges i comunitats són una realitat creixent al nostre territori. Cada cop són més les persones que s’aventuren en el camí de conviure. Empeny la necessitat d’habitatge, construir imaginaris col·lectius, cultivar relacions de suport mutu i altres somnis i necessitats. 


De models n’hi ha de molts tipus i el que sí que podem dir que tenen en comú és que, junt amb la il·lusió i les ganes, també hi ha molts reptes. Sovint darrere les ganes de construir una comunitat hi ha grans ideals, que poden acabar venint seguits de decepcions, si no tenim presents alguns dels elements que cal tenir en compte per a la creació d’un projecte sostenible. Aquestes són algunes de les qüestions que cal afrontar:

 • Tenim una sola visió que encaixa amb les visions personals i que es correspon amb la pràctica quotidiana del nostre projecte?

 • La gent se sent part del projecte? La participació i implicació és justa i equilibrada?

 • Com és l’equilibri entre les necessitats individuals i les del grup? 

 • Són els conflictes una oportunitat d’aprenentatge?

 • Estem arrelades al territori? 

 • Com tenim cura de la diversitat en el nostre grup?


Aquesta formació va destinada a persones que estan en projectes de cohabitatge, que ja conviuen o estan en la fase de promoció. També pot ser útil per persones que estan en grups en cerca de lloc o interessades a viure en comunitat. 


Objectius

La proposta és que la formació pugui ajudar a: 

 • Aproximar-se a alguns dels aspectes claus en la construcció de comunitats sostenibles 

 • Tenir un marc compartit de quins són els elements claus per facilitar la cura de les comunitats

 • Tenir coneixements pràctics en relació a aspectes com ara la presa de decisions, la creació d’ambients inclusius…  

 • Desenvolupar una major consciència de com cada persona pot ser un motor de canvi per la seva pròpia comunitat, treballant el posicionament i la consciència personal  

 • Tenir més eines per facilitar la gestió de conflictes i els reptes. 

Aquesta formació compta amb el Manual de Cures a les Comunitats, editat per Fil a l’agulla el juny de 2022. Un manual que conté una part important del contingut de la formació. 


Programa i calendari

Mòdul 1: El terra comú. La visió de la comunitat que som14 de gener

La visió és el terra comú i representa el somni que guia la comunitat.  Això s’aterra en el dia a dia, en allò que es veu, com les accions i activitats, i en allò que és menys visible, com la cultura i les relacions.  

Si el terra comú no està clar, no és prou acotat, no és compartit i tothom se’n sent part, hi ha conflictes. Pot passar que no tinguem visió compartida, o bé, que sigui massa àmplia. Que a l’hora de dur-la a terme no ens posem d’acord. Que el grup evoluciona, els temps canvien i no sabem si hem de canviar la visió o marxar nosaltres. 

En aquest mòdul aprofundirem en entendre més què és la visió, com elaborar visions funcionals, com treballar-la i què podem fer en aquells casos en els quals notem discordances, dificultats, reptes. També, ens fixarem en com l’organització del grup es correspon amb la visió. De quina manera el funcionament intern respon a les necessitats de les persones i del projecte. 


Preu del mòdul per separat: 84,00€

Mòdul 2: Crear comunitat. La cura de les persones, les relacions, la comunitat i l’entorn | 25 de febrer


“Sóc, perquè som”, diu l’Ubuntu, de la filosofia africana. Construir aquesta identitat col·lectiva passa per la cura de les persones, les relacions i la comunitat. 

L’equilibri entre les necessitats individuals i col·lectives és un equilibri dinàmic i delicat. Com em cuido a mi i cuido al grup. Com tenir en compte les relacions d’afinitat i les que no ho són tant. Com fer que totes ens sentim part i connectades entre nosaltres, sabent que no ens connectem de la mateixa manera amb tothom. Com el nostre projecte està arrelat al territori. 

Aprendrem a tenir aquests diàlegs, a través de seguir el procés del grup i de veure què es necessita moment a moment, per apreciar qui som. A través del ritual, aprendrem alguna eina que faciliti la connexió amb el grup i entre nosaltres.    

Preu del mòdul per separat: 84,00€

Mòdul 3: La diversitat que som. Atenent les dinàmiques de poder entre nosaltres  | 25 de març


La visió defineix qui volem que formi part de la nostra comunitat i, per tant, quina diversitat volem. Ser i voler ser diverses és fantàstic. Ara bé, com es cuida i es té en compte aquestes diferències dins del grup? A vegades aquestes diferències poden implicar que hi hagi situacions de discriminació, de malestar, de no sentir-se tinguda en compte, etc. 

Poder conèixer i reconèixer les dinàmiques de poder en el grup, què està més o menys valorat, quins privilegis existeixen, com se’n fa ús o desús, etc. pot facilitar la cura de la diversitat que som. 

Així doncs, parlarem de poder, un tema prou tabú. Per reconèixer que en una comunitat que funciona sense lideratges reconeguts, també hi ha dinàmiques de poder, i el que més cuida és poder visibilitzar-les per prendre consciència i fer-ne un bon ús.


Preu del mòdul per separat: 84,00€

Mòdul 4: L’acord i el dissens, dues cares de la mateixa moneda en la presa de decisions | 15  d’abril


La participació i la implicació en la comunitat és un tema que sol donar problemes. No totes som iguals ni estem en el mateix moment. Per tant, no tothom s’implica de la mateixa manera. Què està definit? Quines tasques són més visibles i reconegudes? Com es viu el repartiment de recursos, temps i diners a la comunitat? Aquestes són algunes de les reflexions que compartirem plegades, per a tenir més eines per afrontar els reptes del repartiment de tasques i la gestió de l’economia i els diners. 

No hem d’estar d’acord en tot. És més, tampoc cal que ho decidim tot entre totes. És important saber què compartim, què decidim juntes i què no. I com es construeix una cultura d’aprendre a dir la nostra opinió, a dissentir i a cedir.

Al mòdul aprendrem eines concretes que facilitin la presa de decisions, coneixerem alguns mètodes i ens enfocarem sobretot en com facilitar els diàlegs entre la majoria i la minoria, per a tenir en compte la diversitat d’opinions i punts de vista. 

Preu del mòdul per separat: 84,00€

Mòdul 5: Què ens diu el conflicte? | 20 de maig Els conflictes són inevitables i posen de manifest la diversitat i el camí de desenvolupament del grup. Ens fan atendre amb més atenció els temes que no estan resolts i que sovint necessiten que se'n parlin per entendre’s, conèixer-se més i a vegades prendre decisions que ajudin a la comunitat a avançar. 

El més difícil és canviar la idea que els conflictes s’han d’evitar, per crear una cultura on tinguem curiositat per atansar-nos i descobrir el seu potencial. Com que aquests també poden ser dolorosos, poden comportar canvis no desitjats i ens afronten amb nosaltres mateixes. 

A la formació procurarem aproximar-nos més a aquesta cultura per veure com el conflicte ens parla de qui som i de tot allò que com a comunitat podem arribar a ser. Aprendrem a transcendir la persona, per veure el rol, i tenir un diàleg entre visions polaritzades, per copsar nous aprenentatges i mirades. 


Preu del mòdul per separat: 84,00€

Sessió de casos | 9 de juny de 17h a 20hAquest espai està concebut per ajudar a aterrar encara més el que s’ha après durant el curs. Es treballarà situacions i casos reals que les persones portin per a poder tenir més pistes de com gestionar aquests reptes.

És una sessió exclusiva per les persones que fan tot el curs sencer. 


El pagament del curs sencer inclou la sessió per treballar casos. 


Formadora

Odoo • Imatge i text

Mireia Parera Puigdomènec

Llicenciada en Ciències Ambientals i Diplomada en Treball de Processos. En tots aquests anys la meva principal escola han estat les relacions, els grups i la natura. Aprenc molt a través de treballar els reptes i conflictes, prendre consciència de les crisis i els canvis i també de la connexió transcendental. 

He viscut en comunitat i he impulsat, junt amb altres persones, la incorporació de la mirada de les cures i la facilitació al món de les comunitats a Catalunya i a l’estat espanyol. 

Darrerament, estic cultivant la meva part creativa amb el dibuix, la pintura, el moviment i el cant. Preus i opcions de pagament

El preu del curs és de 420,00 € el curs sencer i 84,00€ per mòdul. Es podrà fer el pagament del curs complet en un import únic. El pagament del curs sencer inclou la sessió per treballar casos.
 Veure la normativa del curs

Odoo • Imatge i text

És obligatori fer la inscripció iefectuar el pagament per matricular-se. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció. Si necessites més informació, ens pots escriure a escolafil@filalagulla.org.