Les inscripcions estan tancades

Curs de cures i gestió democràtica

Eines per millorar el benestar i promoure el bé comú

4a edició | Presencial i online

Curs anul·lat

Una formació per a repensar els nostres models de funcionament i cultures internes

 Odoo • Imatge amb peu de foto

DATA LÍMIT PER A INSCRIURE'S AL CURS COMPLET: 25 D'OCTUBRE DE 2023

Informació pràctica


Calendari

 26 d’octubre, 9 i 23 de novembre, 14 de desembre, 18 de gener, 1, 15 i 29 de febrer, 14 de març, 4 i 18 d’abril, 2, 16 i 30 de maig.


Horaris

Dijous de 9.30 h a 13.30 h

Estructura del curs

Curs de 14 mòduls teòrico pràctics. Cada mòdul està format per una sessió , de 4 hores cadascuna.
Es podrà fer la formació completa o per mòduls.
La formació completa és d’un total de 56 hores
.
Idioma

Català 

Format

Presencial i Online

Presencial: Local de Fil a l’agulla, Carrer de Sants 10, espai amb accessibilitat.


Preu

Formació completa: 810 € 

Preu per mòdul: 70€
Per a un pagament fraccionat, consulta l'apartat "Preu i opcions de pagament" més abaix.

Material de suport

El curs inclou material de suport que s’entrega al principi de la formació. 

Presentació del curs

Ha canviat la manera de concebre el món i la realitat. La crisi ecosocial ens posa de cara la necessitat de contribuir a una societat més justa, solidària i sostenible. I això passa per una revisió de com són i com funcionen les nostres organitzacions. 
Des de Fil a l’agulla volem contribuir a transicionar cap a un model social, econòmic i ambiental que tingui en compte el benestar de les persones, les organitzacions i l’entorn. I això implica incorporar les cures i la gestió democràtica a les nostres vides i organitzacions. 

La gestió democràtica implica fomentar una participació activa amb l’objectiu de millorar el sentit de pertinença, l’equitat, la responsabilitat i el compromís. Promou el diàleg i la col·laboració per trobar solucions efectives davant dels reptes que afrontem. I la perspectiva de les cures ens permet implementar processos i mesures que ajudin a millorar el benestar de les persones, dels equips i de la mateixa organització i promoure'n el desenvolupament. 

És urgent incorporar noves cultures organitzacionals, que ens ajudin a ser més eficaces, a treballar millor, a prendre decisions més ben fonamentades i connectades amb el nostre sentit i la nostra direcció, en definitiva, a estalviar-nos temps i conflictes.

Un canvi de paradigma que necessita persones i organitzacions que estiguin disposades a liderar o acompanyar aquest canvi de forma congruent. 

Per això us proporcionem aquesta formació. Per oferir-vos un marc teòric i unes eines que us puguin inspirar, orientar o servir de complement a allò que ja esteu fent. Volem contribuir a fer aquest camí amb un pas que té a veure amb parar i reflexionar, per poder prendre decisions amb major consciència. És un pas de coherència, un pas que vol que ens fem preguntes com ara:

 • Més enllà del discurs, quines són les nostres pràctiques?
 • Tenim estructures democràtiques; ara bé, tothom se sent lliure de dir la seva?
 • Quins nivells d’estrès estem disposades a acceptar?
 • Podem buscar formes d’organització efectives, rendibles i que cuidin la salut i el benestar de les persones?
 • Com són els nostres sistemes de presa de decisions?
 • Tenim mecanismes per acompanyar a les persones i als equips?
 • Com resolem els conflictes?
 • I els masclismes, com es manifesten a la nostra organització?


A qui va dirigida la formació

Per a persones emprenedores, persones que treballen en empreses, organitzacions, cooperatives i entitats del tercer sector. Entitats governamentals i equips directius d’institucions educatives, persones que lideren, coachs, consultores i facilitadores organitzacionals. 

El curs et permetrà:

 • Tenir una idea clara del que són les cures i què impliquen
 • Dotar-te d’eines per incorporar-les en la teva organització

Programa i calendari

Mòdul 1: Introducció a les cures i la gestió democràtica (26 d'octubre) 

En la nostra experiència interna i acompanyant altres organitzacions, hem identificat que hi ha diferents àrees en les quals enfocar-nos per a caminar cap a la incorporació de les cures i la gestió democràtica: 

 • La visió i el propòsit evolutiu
 • La cohesió i el treball en equip
 • El lideratge i l’ús del poder 
 • El conflicte i el seu abordatge
 • La governança i l’organització interna 
 • La gestió de la diversitat i les discriminacions
 • La comunicació i els sistemes de retroalimentació
 • L’estrès
 • L’organització i el món. La gestió del canvi

En aquesta sessió compartirem què aporta i què implica incorporar aquesta mirada a les organitzacions. I us acompanyarem a fer un primer diagnòstic de quin és l’estat de les cures i la gestió democràtica a la vostra organització perquè us pugui servir de guia i punt de partida. 


Preu del mòdul per separat: 70 €. 

Mòdul 2: El lideratge i l'ús del poder (9 de novembre)

Les organitzacions d’avui necessiten dotar-se de cultures i sistemes de funcionament que possibilitin que la gent millori la seva capacitat d’aportar i tregui el millor d’ella mateixa. 

Això requereix lideratges que acompanyin a les persones a desenvolupar-se, lideratges que combinin la seva capacitat de visionar, tenir una direcció clara i una capacitat de prendre i executar decisions, amb una actitud oberta, d’escolta i curiositat cap a les persones i el feedback de l’entorn. Lideratges que no tinguin por a prendre l’espai ni a deixar-lo per altres quan és el moment. 

Ser capaç de poder liderar així, desplegant actituds i habilitats tan diferents com ara la capacitat directiva, l’escolta, l’empatia, la determinació… és una tasca que no s’aprèn sola i que requereix, doncs, formació i molt de treball personal.

En aquest mòdul compartirem eines i recursos per fomentar un lideratge conscient i democràtic i guanyar consciència sobre com operen les dinàmiques de poder en l'organització i com podem fer un bon ús del poder que tenim, moment a moment. 


Preu del mòdul per separat: 70 €. 

          Mòdul 3: El treball en equip (23 de novembre)

          La cohesió d’un equip és fonamental. Té a veure amb la capacitat dels equips d’assolir objectius i de treballar conjuntament de forma satisfactòria. Té components que no són necessàriament immediats, sinó que es construeixen al llarg del temps com ara les complicitats, la confiança o l’entesa. Es tracta de fenòmens que requereixen temps i també cura i condicions. 

          Els equips necessiten dotar-se d’espais i actituds propícies per promoure el coneixement mutu, la capacitat de dissentir, l’expressió de sentiments i sensacions. Espais per compartir de forma franca i honesta. Espais per reflexionar sobre el mateix equip, posar sobre la taula com van les coses i poder així propiciar millores. Espais, en última instància, on motivar la cohesió i el seu desenvolupament. 

          En el mòdul oferirem eines per la promoció de la cohesió i el treball en equip i per promoure les habilitats que es necessiten. 
          Preu del mòdul per separat: 70 €

          Mòdul 4: El propòsit, la visió i el desenvolupament de l’estratègia  (14 de desembre)

          Per tal que les persones se sentin més part, més motivades i més connectades amb el sentit de l'organització de la qual formen part, és important que estiguin connectades amb la seva visió personal i que aquesta encaixi amb el propòsit o la visió col·lectiva de l'organització.

          El propòsit evolutiu és rellevant perquè aporta una direcció clara i un sentit, fomenta la innovació i la creativitat, enforteix la seva reputació i contribueix a generar un impacte positiu en la societat i el medi ambient, cosa que pot contribuir a la seva resiliència i adaptabilitat a llarg termini.

          Per això és necessari que les organitzacions siguin més conscients de quan és necessari actualitzar o comunicar més el seu propòsit i que es generin espais de reflexió estratègica que promoguin la participació de totes les persones de l'organització. 

          En el mòdul aprofundirem en el sentit i la importància de treballar el propòsit, proporcionarem eines pràctiques per treballar la visió i per promoure espais de reflexió estratègica participada i oberta al feedback intern i extern. 


          Preu del mòdul per separat: 70 €

           Mòdul 5: L’acompanyament a persones (18 de gener)

           Tenir eines i espais formals per acompanyar les persones individualment és important perquè aquestes se sentin vistes i acompanyades en el seu procés d’encaix i desenvolupament dins de l’organització i puguin aportar tot allò que vulguin aportar. 

           L'acompanyament a persones les ajuda a millorar el seu exercici, desenvolupar noves habilitats i competències, superar obstacles i desafiaments, i assolir els seus objectius i fites amb un major benestar. 

           Per a poder-ho fer és important tenir espais de seguiment formals per saber com se senten les persones pel que fa a la motivació i el sentit, si encaixen i ressonen amb el propòsit de l’organització, si se senten apropiades de la cultura i el funcionament organitzatiu, si tenen necessitats de suport tècnic i/o formació, si se senten bé a l’equip del qual formen part, si tenen conflictes i necessiten suport per poder-los gestionar, si se senten estressades o no, quins són els motius i com podem donar suport, etc. 

           En aquest mòdul presentarem diferents maneres de dur a terme aquest suport i algunes eines i habilitats concretes que ho poden facilitar.            Preu del mòdul per separat: 70 €


           Mòdul 6: La gestió de l’estrès  (1 de febrer)

           Un dels aspectes que més afecta el benestar laboral és l’estrès. És tan habitual que fins i tot l’Organització Internacional del Treball l’ha catalogat com l’epidèmia del segle XXI.

           Una organització humana i que cuida és aquella que fomenta que l’equip estigui sota uns nivells de pressió i d’estrès sostenibles. Les organitzacions necessiten, abans de res, deixar de normalitzar i justificar l’estrès que viuen com inevitable i adoptar el compromís ferm de buscar maneres de promoure els canvis necessaris per generar llocs de treball més saludables. 

           Això implica portar a terme canvis organitzatius a diferents nivells així com aprendre eines a escala personal i relacional per aprendre a posar límits a la pressió interna i externa.

           Prendrem consciència de quina és la cultura de l'organització en relació amb el treball i l'estrès, quina volem promoure i què ens ho impedeix. Aprendrem a identificar els símptomes d'estrès i burn out en les persones d'una organització i oferirem eines concretes per gestionar l'estrès en l'àmbit organitzatiu (mesura de càrregues, espais de suport, persones referents, etc) i en l'àmbit personal i relacional (organització i gestió de la feina, posar límits a la pressió interna i externa, notar quan exercim pressió, etc).

           Preu del mòdul per separat: 70 €

           Mòdul 7:  La gestió de conflictes (15 de febrer) 

           Per tal que la democràcia vagi més enllà de ser una qüestió d'estructura i sigui una actitud que formi part de la cultura organitzativa, hem de disposar d'eines per gestionar la diversitat d'opinions, posicionaments, experiències... i els conflictes que d'aquesta diversitat se'n deriva.

           Per altra banda, la mala gestió o no atendre els conflictes té conseqüències serioses en la salut i el benestar de les persones i dels equips i fins i tot a vegades poden suposar trencaments i processos molt dolorosos.

           Cal doncs que les organitzacions guanyem capacitats per gestionar els conflictes de tal manera que es converteixin en oportunitats per enfortir els equips, créixer com a persones i com a organitzacions, desenvolupar-nos i guanyar connexió amb el nostre sentit profund. 


           Preu del mòdul per separat: 70 €

           Mòdul 8:  Ambients inclusius: prevenció i atenció de les discriminacions I  (29 de febrer)

           Les diverses desigualtats socials estan presents en el dia a dia de les persones, en els seus contextos i, per tant, també en les nostres organitzacions. Sovint es tradueixen en actes subtils difícils d’identificar i que passen desapercebuts o que quan es posen sobre la taula, es neguen. El grau de consciència i obertura que tinguem en relació amb la seva existència ens permetrà generar cultures més inclusives, de menor impunitat i on es doni una major presa de responsabilitat. 

           En aquest mòdul posarem especial èmfasi en l’eix del masclisme i donarem pistes per l’elaboració de protocols i la gestió de dinàmiques de discriminació i actituds masclistes.            Preu del mòdul per separat: 70 €

           Mòdul 9: Ambients inclusius: prevenció i atenció de les discriminacions II  (14 de març) 

           No volem ser racistes, però el món ho és i negar-ho no evita les pràctiques i comportaments racistes que existeixen i que perpetuem sense ni adonar-nos-en. 

           Som totes persones blanques? Són les persones blanques les que liderem l'organització? Generem espais segurs per a tothom? Afrontem les discriminacions i les microviolències? 

           En aquest mòdul posarem el focus sobre l’eix del racisme i el privilegi blanc per poder tenir una consciència i una pràctica antiracista en les nostres organitzacions. Reflexionarem sobre què vol dir ser blanques, què és la supremacia blanca i de quina manera la tenim internalitzada dins nostre i en les nostres organitzacions. Identificarem els racismes i els microracismes que exercim de forma quotidiana. I aprendrem com afrontar la fragilitat blanca, que ens fa sentir culpables i ens paralitza, per veure què podem fer cadascú de nosaltres per prendre responsabilitat i generar espais més segurs, justos i inclusius per tothom. 


           Preu del mòdul per separat: 70 €

           Mòdul 10: Cultura organitzativa i comunicació (4 d’abril) 

           La cultura organitzativa fa referència al conjunt de valors, creences, actituds i comportaments compartits pels membres d'una organització. I afecta en aspectes com la manera en la qual interactuen els membres de l'organització entre si i amb l'entorn, com es prenen les decisions i es resolen els conflictes, la satisfacció laboral i l'exercici general de l'organització.

           Les organitzacions i els seus lideratges poden modelar i establir una cultura organitzativa saludable i efectiva a través de la creació de polítiques, processos i pràctiques que donin suport als valors i comportaments desitjats. També poden utilitzar una comunicació efectiva per fomentar l'adopció d'una cultura organitzativa positiva.

           Els sistemes creixen i es desenvolupen quan la informació flueix. Quan la cultura és la de callar, de silenciar, de no permetre certes converses o senzillament no propiciar-les, perdem contínuament oportunitats de créixer i desenvolupar-nos com a professionals i també com a organitzacions.

           En aquesta sessió posarem el focus en eines i estratègies per fomentar una cultura organitzacional positiva, constructiva i saludable. I coneixerem eines per facilitar un estil comunicatiu que sigui honest, respectuós i responsable. També veurem quins espais i mecanismes ens poden ajudar a promoure la comunicació interna dins dels equips, entre diversos equips i rols i en el conjunt de l'organització. 


           Preu del mòdul per separat: 70 €

           Mòdul 11: Eines per donar i rebre feedback (18 d’abril)

           El feedback és una eina important a les organitzacions per millorar l'exercici, el desenvolupament personal i professional, i la comunicació oberta i honesta entre els membres de l'organització. 

           Pot ser proporcionat en diferents formes, a través de comentaris informals, avaluacions laborals, enquestes de satisfacció, entre d'altres. I pot ser donat per diferents persones i rols, dins i fora l'organització. L'organització necessita obrir-se al feedback del seu entorn, de les clientes i també d’altres organitzacions i persones amb les quals col·laborem o teixim aliances.

           Ens ajuda a identificar fortaleses i àrees de millora. I també pot ser útil per establir objectius i expectatives clares i dissenyar un pla d'acció per millorar l'exercici i el benestar. 

           Tot i això, és important destacar que el feedback ha de ser lliurat de manera constructiva i respectuosa, i que els membres de l'organització han d'estar oberts i disposats a rebre retroalimentació. 

           En el mòdul compartirem habilitats i eines per promoure una comunicació eficaç, directa i compassiva i desenvolupar el feedback crític i apreciatiu. Posarem exemples sobre quins espais i mecanismes pot generar una organització perquè la informació sigui més fluida i alguns sistemes de feedback que contribueixin al creixement de les persones i l’organització.

           Preu del mòdul per separat: 70 €

           Mòdul 12: Models organitzatius i de governança democràtica  (2 de maig) 

           Els sistemes d'organització i de governança són una peça clau pel bon  funcionament de l'organització. Per una banda, determinen qui fa què, com es prenen les decisions i quin és el grau d’implicació i de participació de les persones membres. Per altra banda, regulen les normes de funcionament conjuntes, els salaris, les condicions laborals i processos tan importants com el d’entrada i sortida de persones. 

           Per això és important crear marcs organitzatius que siguin clars i transparents, que responguin a les necessitats de l’organització i que promoguin l’empoderament, el compromís i la responsabilitat de les persones. 

           També és important que les persones que lideren guanyin habilitats per poder tenir més consciència sobre com i quan obrir processos de presa de decisions tenint en compte la importància de la participació i de l’eficiència,  cuidant les expectatives per no generar frustració i tenir eines per poder tancar, quan és el moment, per tal de poder avançar i cuidar les necessitats de tota l’organització. 

           En la sessió compartirem models organitzatius i processos de governança inspiradors per regular aspectes com l’escalat salarial, les entrades i sortides de persones, l’elecció de càrrecs, etc. I donarem eines per la presa de decisions i la promoció de la participació que tinguin en compte l’eficiència i la cura de les persones i l'organització. 


           Preu del mòdul per separat: 70 €

           Mòdul 13: Eines per la gestió del canvi (16 de maig)

           Els canvis formen part de la vida de les organitzacions. Poden ser canvis que ens vinguin de fora com una pandèmia o un canvi social i econòmic o poden ser canvis que es produeixen o que volem impulsar des de dins, des de noves incorporacions, nous projectes fins a nous model organitzatius. 

           Per poder fer els canvis d’una manera més cuidada i eficient ens pot ser molt útil tenir un marc i unes eines de gestió del canvi. Aquestes eines ens ajuden a poder identificar els senyals per tenir un major consens de la necessitat del canvi, entendre i gestionar les resistències i les crítiques que se’n puguin derivar i crear espais d’innovació i creativitat que involucrin a tothom en la creació de noves formes d’organitzar-nos sense perdre l’essència de l’organització.

           Per això, també cal un lideratge al servei del canvi. Obert al feedback intern i extern. Que sàpiga reconèixer les oportunitats en els reptes que sorgeixen. I que tingui eines per gestionar les resistències i entendre quina és la visió útil que aporten.  

           En el mòdul explorarem algunes d’aquestes eines i habilitats que es necessiten per adaptar-nos a un món canviant.            Preu del mòdul per separat: 70 €

           Mòdul 14: L’organització i el món  (30 de maig)

           Considerar l’organització en relació amb l’entorn, des d’allò més immediat, el territori on està ubicada, fins al sistema social i humà més ampli o l’ecosistema del qual forma part, el planeta terra. Entendre aquestes relacions basades en la interconnexió i la sostenibilitat ens permet veure l’organització més enllà, repensant quin tipus de relació volem amb l’entorn. Alhora que ens permet llegir la vida de l’organització en diàleg amb el context social i històric, des d’una mirada sistèmica i ecològica. 

           La mirada sistèmica ens permet posar sobre la superfície els patrons de funcionament en l’estructura d’una organització per observar-los, facilitar la seva comprensió, i, en cas necessari, crear modificacions per establir noves vies de solució a problemes existents. 

           Aprendrem a llegir els canvis o estadis organitzacionals en relació amb el moment històric i social i a desenvolupar una visió ecològica i d’interconnexió de les nostres organitzacions amb l’entorn.  

           Preu del mòdul per separat: 70 €

           Formadores

           Odoo • Imatge i text

           Anna Espadalé Grabulosa

           Diplomada en Educació Social, llicenciada en Psicologia i diplomada en Treball de Processos. M’agrada acompanyar les persones i les organitzacions a conèixer-se més, apreciar la seva diversitat interna i poder connectar amb el seu poder i el seu sentit, per poder-ho aportar al món. M’agrada aquest rol perquè em permet contribuir a difondre i desestigmatitzar el treball personal a la nostra societat i, al mateix temps, és una oportunitat per experimentar directament la gestió d’equips i anar desenvolupant el meu propi estil de lideratge. Sóc coautora en el llibre Teixir Comunitats on he escrit un capítol sobre estrés. 

           Odoo • Imatge i text

           Blanca Fariña Pagès

           Soc diplomada en Treball de Processos i llicenciada en Sociologia, especialitzada en Participació Ciutadana i Desenvolupament Sostenible. Treballo com a formadora i facilitadora i tinc molt recorregut professional en l’àmbit social i comunitari.  Aprendre de les relacions, les emocions i del que sovint és menys visible i costa més anomenar està sent un pas clau en la meva vida personal i professional. M’apassiona compartir aquests coneixements per acompanyar processos de canvi des d’un lloc més conscient i lliure.

           Odoo • Imatge i text

           Noemí Canelles Tigel

           Sociòloga, treballadora social i facilitadora de grups. A la meva experiència professional s'interrelacionen la intervenció socioeducativa, des de la gestió de projectes comunitaris, i la recerca en diversos temes: cultures juvenils, violències i gènere. A Fil a l'agulla em dedico a tot el que té a veure amb recerca i sistematització, mitjançant avaluacions, diagnosis, Investigació Acció Participativa, etc. I també acompanyo organitzacions en la tasca de posar les cures al centre. Tinc la sort de portar aquest doble vessant de l'acció i la reflexió a les diferents àrees, i això em permet estar en contacte amb organitzacions i reptes diferents, sempre des de la meva passió per entendre i aprendre amb el que fem.

           Odoo • Imatge i text

           Nontokozo Sabic

           Nontokozo té formació en negocis i gestió d’esdeveniments, també s’ha format com a assessora d’hospici i terapeuta corporal. Iniciada en les tradicions ancestrals xamàniques de la seva tribu, va estudiar budisme i va practicar com a monja budista. També estudia diferents mitologies col·laboratives en facilitació, gestió de projectes i grups.Membre dels comuns d’Europa, actualment implicada en diverses organitzacions que promouen formes de vida sostenibles i regeneradores. Advoca pel clima i la justícia social, la vida comunitària, la diversitat i la curació i la reconciliació Nord/Sud, utilitzant els principis d’UBUNTU. 

           Odoo • Imatge i text

           Núria Danés Darnell

           Llicenciada en Sociologia, postgrau en Polítiques Socials i Comunitàries i Diplomada en Treball de Processos. Acompanyo persones, grups i organitzacions en diferents moments del seu camí, i especialment en els moments de repte. Tinc experiència en l’àmbit comunitari i en el desenvolupament organitzacional, on dono suport a viure els desafiaments, els conflictes o els moments de canvi des de la curiositat i l’aprenentatge. Gaudeixo aprenent cada dia de la potencialitat i creativitat dels moments difícils, així com del misteri que els acompanya. Em sento afortunada de viure en un entorn a tocar de natura, sentir-m’hi part i en interconnexió.


           Preus i opcions de pagament

           Formació completa: 810 €
           Es podrà fer el pagament en un import únic o de manera fraccionada en 3 pagaments:
           – Primer pagament fins el 15 d’octubre de 2023: 270 €
           – Segon pagament fins el 15 de desembre de 2023: 270 €
           – Tercer pagament fins el 15 de febrer de 2024: 270 €

           Es triarà l'opció a l'hora de fer el pagament.

           Preus per mòdul: 70 €

           Odoo • Text i Imatge

           És obligatori fer la inscripció i efectuar el pagament per a reservar la plaça. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció.  Si necessites més informació, ens pots escriure a escolafil@filalagulla.org.

           Podeu veure aquí la normativa d'inscripcions.